งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
2019-06-28 09:36

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
           
           กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่  4-6 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” 
            และในครั้งนี้ บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยอาระมิดในแบรนด์ Teijinconex® , Twaron® และ Technora®  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการและเยี่ยมชมสิ่งที่น่าสนใจที่บูธของเทยิน

            วันที่ :  4-6 กรกฎาคม 2562
            เวลา: 9.00 – 17.00
            หมายเลขบูท: S19
            หอประชุม: E101-102 ไบเทค บางนา