สัมมนามาตรฐานความปลอดภัย S-Mark และสถานประกอบการต้นแบบขอรับรองมาตรฐาน S-Mark
2019-07-16 08:48

         เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62  สถาบันฯสิ่งทอ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และสหพันธ์ฯสิ่งทอ จัดสัมมนา มาตรฐานความปลอดภัย S-Mark พร้อมมอบรางวัลแก่สถานประกอบการต้นแบบขอรับรองมาตรฐาน S-Mark โดย พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการต้นแบบการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยมาตรฐาน S-Mark พร้อมร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะดำเนินงานขับเคลื่อน S-Mark ทั้ง 3 หน่วยงาน และวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในงาน โดยสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
  1. บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
  3. บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด
  4. บริษัท เกรท โพลิเทรด จำกัด
  5. บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำหรับการจัดงานสัมมนา มาตรฐานความปลอดภัย S-Mark  จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 หน่วยขับเคลื่อนหลัก ประกอบไปด้วย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม โดยบรรยายหัวข้อ ความรู้เรื่องมาตรฐานสิ่งทอที่นำมาใช้กับมาตรฐานความปลอดภัย S-Mark พร้อมเสวนาในหัวข้อ ป้องกันอัคคีภัยได้ด้วยมาตรฐานปลอดภัย S-Mark มาตรฐานป้องกันไฟลาม (เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัย) ประกอบด้วยคณะทำงานจากทั้ง 3 หน่วยงานหลัก ร่วมด้วยการแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการโดยนายนิคม เกษมปุระVice President SHE Standard and Policy บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน THAILAND SAFE @ WORK 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา