WHY JOIN TEIJIN ?

          เทยิน (TPL, TJT และ TLT) เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในการผลิตเส้นใยเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งทอ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงมุ่งเน้นไปยังตลาดระดับบนและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย, อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ , สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และถูกนำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ อีกหลากหลายประเภท
          บริษัทแม่ "เทยิน" ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ, การผลิตฟิล์ม, อุตสาหกรรมการพลาสติก และเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาและบำบัดดูแลสุขภาพ
          ดังนั้นเทยิน จึงเป็นกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 150 บริษัทและมีพนักงานในเครือกว่า 16,000 คนใน 20 ประเทศกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก พนักงานในกลุ่มบริษัทเทยินมีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้งานและถูกสอนงานในหลากหลายประเภทธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศต่าง ๆทั่วโลก ซึ่งสามารถพัฒนาและก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

Company Welfare

- หอพักพนักงาน  
- รถรับส่งปรับอากาศ        
- โรงอาหารปรับอากาศ       
- เงินกู้ทั่วไปและเพื่อที่อยู่อาศัย
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- เบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัวทั้ง รพ.เอกชนและรพ.รัฐบาล               
- เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต
- โครงการร่วมใจสำหรับพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต
- บ้านพักตากอากาศสำหรับพนักงาน TPL ชะอำรีสอร์ทและอื่นๆ
- โบนัส
- เงินบำเหน็จ

Who are we looking for ?


  ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) จังหวัด วันที่  
Safety Officer (Teijin Corporation (Thailand) Limited) 1 Bangpa-In Industrial Estate (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) 2019-01-28 15:05:52 สมัครงาน

Safety Officer (Teijin Corporation (Thailand) Limited)

TEIJIN CORPORATION (THAILAND) LIMITED
 
Position : Safety Officer
 
Education : 
 
        Bachelor of Occupation Health and Safety  and Other related education (Under studying  OH&S at STOU is preferable)
 
Branch Location :  
 
        Teijin Corporation (Thailand) Limited             :         Bangpa-In Industrial Estate (Ayutthaya Province)
 
Job Description :
 1. Responsible for the company’s safety & environment related works
 2. Prepare the plan of safety activities and push the plan forward
 3. Control safety and environment of the company
 4. Update and take action to comply with safety & environmental related laws and requirements
 5. ISO 14001 & ISO 45001 implementation and document control
 6. Follow up and support company policy
 
Requirement :
 1. Male or Female 22-30 years old
 2. Experience 0-5 years and Welcome new graduate
 3. Strong organizational and coordination skills
 4. Good relationship, Interpersonal and communication skills
 5. Ability to work with details under pressure and deadlines
 6. Basic Computer Knowledge (MS.Office, Internet, e-mail, etc.)
 7. Good command in English
 8. Got Air/Water/Waste Controller certification is advantage
Benefit :
 • Base Salary
 • Position  Allowance
 • Career Allowance
 • Bonus ( 2 time / Y )
 • Medical Treatment
 • Dormitory
 • Company Bus
 • Loan
 • Provident Fund 
 

PRODUCTION SUPERVISOR : Teijin (Thailand) Limited 1 Bangpa-In Industrial Estate (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) 2019-02-18 11:08:49 สมัครงาน

PRODUCTION SUPERVISOR : Teijin (Thailand) Limited

TEIJIN (THAILAND) LIMITED
 

Position : Production Supervisor

Education :


Bachelor of Engineering or Science major Chemical, Petrochemical, Textile, Polymeric material,  or related field
 
Branch Location :    
 
         TEIJIN (THAILAND) LIMITED :  Bangpa-In (Ayutthaya Province)

Job Description :
 1. Continuously monitor and improve production process to increase quality, productivity and safety.
 2. Work with maintenance group to ensure that the production processes and equipment are in good condition and ready
 3. Control the quality of all to standard procedure and requirement customers
 4. Pack Preparation and Repair, work operation control
 5. Pack assembly and disassembly, guarantee pack efficient and pack performance
 6. Manpower control, west control, process improvement.
Requirement :
 1. Male age not over 30 year old
 2. Experience 1-3 year and welcome new graduated
 3. Good relationship, Interpersonal and communication skills
 4. Ability to work with details under pressure and deadlines
 5. Basic Computer Knowledge (MS.Office , Internet , e-mail, etc)
 6. Good command in English
Benefit :
 1. Base Salary
 2. Position  Allowance
 3. Career Allowance
 4. Bonus ( 2  times / year )
 5. Medical Treatment
 6. Dormitory
 7. Company Bus
 8. Loan
 9. Provident fund

SALES ACCOUNT MANAGER : Teijin Corporation (Thailand) Limited 1 RANGSIT (PATHUMTHANI PROVINCE) 2019-03-05 11:13:14 สมัครงาน

SALES ACCOUNT MANAGER : Teijin Corporation (Thailand) Limited


TEIJIN CORPORATION (THAILAND) LIMITED

POSITION  :  SALES ACCOUNT MANAGER

General Information
 
Function              Sales Account Manager
Reports to           President of region or Team Leader Sales
Purpose of the job         
Develop market and product knowledge, manage and  develop accounts, as well as implement sales contracts, in line with regional policies and strategic direction set by business departments, to foster optimal market development, market growth and profitability within the region
 
                            Accountability                                                                              Result
 1. Sales forecasting
Identifying and reporting client needs in the 18th month rolling demand forecast Adequate and timely (running) sales forecast
 
 
 1. Sales planning
Translate overall sales objectives and planning into medium-long term sales plan for own region Planned and focused sales activities for own region
 
 1. Account management
Manage existing accounts and generate new sales in existing and potential accounts in own region; implement sales contracts Identification and conversion of sales opportunities with existing and potential clients
 
 1. Client management
Initiate and maintain pro-active contact with existing and potential accounts Excellent relationship with client
 
 1. Advice
Collect and communicate market and client information, client preferences and competitor information, as well as advising on same Contribution to new commercial chances for the region and adjusted pricing policy per client
 
 1. Debtor management
Follow-up calls to clients, as well as make binding agreements for terms of payment Correct and quick receipt of payment on due date
 
 1. After Sales
Identify and evaluate client preferences or complaints after product delivery, take care of follow up actions Contribution to customer satisfaction through customer service
 
 1. Inside Sales
Maintain contact and agreements with inside sales team group and agents about logistical handling and service to clients in own region Optimal alignment of own sales activities with agents and the inside sales organization
 
Knowledge and experience
Know-how and experience    :   Higher vocational level (HBO+), with experience in sales and account management in a comparable, international business and industry environment
Differentiating factors
  Sales Account Manager Key Account Manager
Nature of accounts Tactical accounts, focus on existing technologies, average market potential Leads the management of strategic accounts with dominant market position and/or with high market potential and/or innovative products/processes.
 
Steering the local sales account managers
 
Ensures collaboration in and across the team , with other disciplines within Teijin Aramid and/or external parties.
 
High impact / potential risk of damage.
Economic impact Minor/moderate High
Performance Meets expectations described in the job description. Performance sustainably exceeding the standard.
 
Sets the example for others when it comes to Teijin values, attitude and behavioural / sales competences
Geographical diversity Comparable/aligned business cultures Divers, major cultural differences between the respective areas
 
Slotting rule:  Performance + 2 or 3 additional criteria
 
 
 
 

Technical Support (Teijin Polyester (Thailand) Limited) 2 Rangsit (Pathumthani Province) 2019-04-08 11:33:16 สมัครงาน

Technical Support (Teijin Polyester (Thailand) Limited)

TEIJIN POLYESTER (THAILAND) LIMITED
 
Position : Technical Support
 
Education :
 
Bachelor of Engineering or Science major in Chemical ,Textile, Polymer, Petrochemical or related field
 
Branch Location : 
 
        TEIJIN POLYESTER (THAILAND) LIMITED   :    Rangsit (Pathumthani Province) 

Job Description :
 1. Responsible to Research & Development new product, product testing and quality assurance
 2. Researching and development new functional fiber
 3. Collaborate with other organization for development new type of fiber
 4. Development functional fiber from lab scale to pilot scale and production scale
 5. Other quality assurance job 
Requirement :
 1. Male / Female
 2. Age  22-26 years old
 3. Welcome new graduated
 4. Good understanding engineering, scientific and other technical information
 5. Good relationship, Interpersonal and communication skills
 6. Ability to work with details under pressure and deadlines
 7. Basic Computer Knowledge (MS Office , Internet , e-mail, etc)
 8. Good command in English
Benefit :
 1. Base Salary
 2. Position  Allowance
 3. Career Allowance
 4. Bonus (2 times/year)
 5. Treatment
 6. Dormitory
 7. Company Bus
 8. Loan
 9. Retirement Fund